FUTURES LOGO 2011 – hi-res – black-white

FUTURES LOGO 2011 - hi-res - black-white